03 juuni 2008

Leida k2ttesaadavatest
aga sellegipoolest l6pututest avarustest
m88dunud hetkede liblikaid
t6mmata nad juukseniitidega
enda elu kylge
et nad t2hendaksid
rohkem kui neile m22rati
ja rohkem kui keegi uskuda oskakski
t2hendaksid p2ikest ja halastust
yhele 6nnelikule 6nnetule
kes v6itis kunagi ammu k6ik
mida kaotada oli
seda isegi pyydmata.

(jaanikuu 3., 10221)